Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

Не знам како да се поврзам на Eduroam мрежата

Почитувани,

Поврзување на Eduroam мрежата се врши преку корисничкиот профил за најава на сервисите на УКИМ. Помош околу дознавањето на корисничкото име и креирање на лозинка УПАТСТВА