Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

Добив информација од администраторот дека трудот ми е одобрен и архивиран, но сеуште го нема на листата на објавени трудови на мојот профил

Почитувани,

Трудот не е поврзан со вашиот профил и поради тоа не се појавува.

При внесување на трудот кога ќе го напишете вашето име и презиме, кликнете на лупата од десно. Ќе ви се појави ново прозорче во кое од листата треба да го одберете вашиот профил.