Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

Упатства

Најава на eduroam преку AndroidDownload

Најава на EduROAM преку WindowsDownload

Најава на е-сервисите на УКИМDownload

Репозиториум

Најава на ризницата на УКИМDownload

Корисничко упаство за Ризница на научни и уметнички трудовиDownload

iLearn - Упатства за наставен кадар

Backup and restore на курсотDownload

Reset – Ресетирање на курсDownload

Announcements – СоопштенијаDownload

Разлика помеѓу активности и ресурсиDownload

Креирање на enrolment keyDownload

Уредување на курсотDownload

Навигација низ системотDownload

Најава на системотDownload

Кои активности и ресурси ги покриваме во упатстватаDownload

iLearn - Упатства за студенти

Запишување во курс за студентиDownload

Навигација низ системотDownload

Најава на системотDownload