Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

Не добивам порака со линк за промена на лозинката за мојот профил

Почитувани,

ве молиме да го проверите junk/spam фолдерот. Исто така ве молиме проверката да ја направите од browser, бидејќи нема синхронизација на junk фолдерот на мобилен телефон.