Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

Не ми се појавува внесениот труд во листата на објавени трудови во мојот профил

Почитувани,

Секој објавен труд за да се појави на вашиот профил треба претходно да биде проверен и одобрен од администраторот на вашата институција.